Céim Ar Aghaidh

Mír 2

Focal ar fhocal

Seo thíos cuid de na rudaí a luaigh Caitlín san agallamh:

racist attacks - seeking asylum - approach/method
I made mistakes - an unique experience
a warm welcome - without much English
emergency/urgent work - colonial language - when I look back on it

Amharc ar an fhíseán Ag Teagasc is ag Foghlaim arís. Caidé mar a dúirt Caitlín na rudaí sin i nGaeilge?

An bhfuil bealaí eile ann leis na rudaí céanna a chur in iúl i nGaeilge?

Tá freagraí le fáil in Nótaí agus Freagraí

Racist attacks: ionsaithe ciníocha
Seeking asylum: ag lorg tearmainn*
Approach/method: cur chuige
I made mistakes: chuaigh mé amú
An unique experience: eispéireas faoi leith
A warm welcome: fáilte Uí Cheallaigh
Without much English: gann ar Bhéarla
Emergency/urgent work: obair éigeandála
Colonial language: teanga choilíneach
 When I look back on it: nuair a amharcaim siar air

* Seo dornán focail eile a bhaineann le cúrsaí tearmainn agus imirce:

Dídeanaí: duine atá ag lorg dídine ó ghéarleanúint nó ó chontúirt, refugee. Sin an téarma ceart dlí.
Iarrthóir tearmainn: duine atá ag lorg tearmainn.
Teifeach: duine atá ag teitheadh. Sa ghnáthchaint, úsáidtear an focal seo le cur síos ar dhídeanaithe nó refugees.