Céim Ar Aghaidh

Aonad 10

San aonad seo, tá nótaí agus cleachtaí ar na rudaí seo a leanas:

 1. Rialacha an tséimhithe.
 2. An struchtúr ‘hata fhear an tí’.
 3. An aidiacht aitreabúideach agus an aidiacht fhaisnéiseach.
 4. Míreanna treise.
 5. Bealaí le béim a chur ar fhocail faoi leith in abairt.
 6. Plé ar dhearcadh daoine maidir le Gaeilge Chúige Uladh.

Míreanna 1-10

Aonad 10
 • 1
  Mír 1
 • 2
  Mír 2
 • 3
  Mír 3
 • 4
  Mír 4
 • 5
  Mír 5
 • 6
  Mír 6
 • 7
  Mír 7
 • 8
  Mír 8
 • 9
  Mír 9
 • 10
  Mír 10

Aonad 10: Leagan PDF