Céim Ar Aghaidh

Aonad 1

San aonad seo, tá nótaí agus cleachtaí ar na rudaí seo a leanas:

 • An stór focal a úsáidtear le cur síos ar áiteanna.
 • Dearcadh foghlaimeoirí maidir le fuaimeanna na Gaeilge.
 • An clásal coibhneasta díreach agus an fhoirm choibhneasta den bhriathar.
 • Nascfhocail, i.e. focail agus frásaí a úsáidtear le smaointe a nascadh le chéile.
 • Gnéithe de Ghaeilge Uladh atá le cluinstin sna físeáin.

Beidh seans agat féin:

 • Píosa a scríobh tú féin a thaifeadadh.
 • Do dhearcadh maidir le cúrsaí foghraíochta a chur in iúl agus cuspóirí foghlama a leagan síos.
 • Éisteacht le cainteoirí Gaeilge ag cur síos ar na háiteanna arb as iad.

Míreanna 1-10

Aonad 1
 • 1
  Mír 1
 • 2
  Mír 2
 • 3
  Mír 3
 • 4
  Mír 4
 • 5
  Mír 5
 • 6
  Mír 6
 • 7
  Mír 7
 • 8
  Mír 8
 • 9
  Mír 9
 • 10
  Mír 10

Aonad 1: Leagan PDF