Céim Ar Aghaidh

Don Mhúinteoir

Intreoir

Sa chuid seo de Céim ar Aghaidh, tá teacht ar ábhar tacaíochta fá choinne ranganna meánleibhéil agus ardleibhéil. Tá na hábhair seo le fáil in achan cheann de na deich n-aonad.

  1. Bileoga Oibre, ar a bhfuil gníomhaíochtaí ranga
  2. Scripteanna, ina bhfuil téacs na míreanna físe agus fuaime scríofa amach.

Ní hionann na riachtanais ná na spriocanna a bhíonn ag grúpa foghlaimeoirí ar bith agus, mar sin de, cinneadh gan cúrsa leanúnach a dhearadh. Ina áit sin, tá ábhair curtha ar fáil a chuideoidh le múinteoirí a gcuid cúrsaí féin a chur le chéile ar bhealach a bhfreastalóidh ar leibhéil chumais agus ar shainriachtanais na bhfoghlaimeoirí. Tá na Bileoga Oibre dírithe ar mhúinteoirí nó ar theagascóirí a bhíonn ag plé leis na grúpaí seo a leanas:

  • Foghlaimeoirí atá ag freastal ar ranganna ginearálta teanga.
  • Cainteoirí dúchais as Cúige Uladh atá ag iarraidh cur lena n-eolas ar an Ghaeilge scríofa agus ar ghnéithe dá gcanúint féin.
  • Foghlaimeoirí a bhfuil sé i gceist acu tabhairt faoi shainscrúduithe, mar shampla, Teastas Eorpach na Gaeilge ag Meánleibhéal 2 nó ag Ardleibhéal 1.
  • Mic léinn ollscoile.

Tabhair faoi deara nach bhfuil freagraí na ngníomhaíochta curtha ar fáil. Rinneadh an cinneadh sin i ndiaidh dul i gcomhairle le múinteoirí, a mheas gur lú an tairbhe a bhainfí as na hábhair sa tseomra ranga dá mbeadh na freagraí ar fáil.

Aonaid 1-10